Doelgroep

Moeders met een dreumes of peuter in de leeftijd van 1,5 tot 4 jaar die stress ervaren in het moederschap en/of een peuter hebben met veel problemen. Er moet sprake zijn van een DSM diagnose bij de moeder en/of de peuter. U heeft voor deze training een verwijzing nodig van uw huisarts voor uw kind of voor uzelf. De training wordt dan, na een intake, vergoed door de verzekering.

Inhoud

Deze training bestaat uit 9 groepsbijeenkomsten van 2 uur per week (inclusief een pauze), en een terugkombijeenkomst 9 weken na het einde van de training. De eerste vier sessies zijn zonder de peuters. In deze eerste vier sessies is er voldoende rust om te leren mediteren en theorie over mindfulness te leren. In de daaropvolgende vijf sessies zijn de peuters wel aanwezig, en leren de moeder mindfulness toepassen in relatie tot hun peuter. Daarbij staan een aantal vragen centraal: hoe kan ik mijn aandacht in het hier-en-nu houden, zonder afgeleid te worden door gedachten over verleden of zorgen over de toekomst? Hoe kan ik blijven opmerken hoe het met mijzelf is als ik met mijn peuter samen ben, en goed voor mezelf zorgen? Hoe kan ik aandachtiger worden voor mijn peuter?

Mindfulness training is ontwikkeld door Jon Kabat Zinn en is gebaseerd op een combinatie van Westerse kennis over stress en Oosterse meditatietechnieken. Mindfulness training is een aandachttraining waarbij u leert om doelbewust aandacht geven, zonder oordeel, in het huidige moment.
In de training doet u het volgende:
o Meditatie oefeningen
o Oefeningen gericht op het omgaan met stress
o Oefeningen gericht op het contact met uw kindje
o Uitwisselen van ervaringen in de groep
o Oefeningen en opdrachten voor thuis zodat het geleerde zoveel mogelijk geïntegreerd wordt in het dagelijks leven.

Doelstelling

Voor moeders die een dreumes of peuter hebben, kan Mindful Parenting helpen om een nieuwe balans te vinden in de opvoeding van je peuter. Het krijgen van een baby vergt een enorme aanpassing, maar de overgang van baby naar peuter vraagt ook weer nieuwe vaardigheden en kan voor andere vormen van stress zorgen. Bijvoorbeeld als de peuter zijn eigen voorkeuren en ideeën gaat ontwikkelen (en niet zomaar meer meegaat in datgene waarvan jij als ouder vindt dat het het beste is), of als hij heftige emoties laat zien. In deze training leer je mindfulness toepassen op stressvolle momenten en leer je om naast het zorgen voor je kind, ook goed voor jezelf te zorgen. Tenslotte kan Mindful Parenting helpen bij het verbeteren van het contact en de band met uw peuter.

Wetenschappelijk onderzoek

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat Mindfulness lichamelijke en psychische klachten vermindert, zoals angst en depressie. Het draagt bij aan de mogelijkheid te ontspannen en verhoogt het gevoel van energie, levenslust en geluk. Tevens vergroot het de effectiviteit van sommige andere behandelingen. Daarnaast blijkt dat blijkt dat Mindful Parenting belangrijke positieve effecten heeft op de opvoeding en opvoedingsstress.
Uit het onderzoek naar Mindful met je baby wordt bevestigd dat ook in deze training waar de baby’s bij aanwezig zijn, de moeders na de training minder last hebben van angst en depressie, een betere kwaliteit van leven hebben en minder last van opvoedingsstress. Daarnaast blijken zij mindfulness vaardigheden te kunnen toepassen in hun dagelijks leven en de zorg voor hun kind, en hebben zij meer compassie voor zichzelf dan voor de training. Dit alles heeft effect op hoe de moeders hun baby’s ervaren: moeders geven aan dat het gedrag en het temperament van de baby’s makkelijker wordt (bijvoorbeeld beter troostbaar en vrolijker).
Onderzocht moet nog worden wat de effecten zijn van de Mindful met je peuter training. Indien u deel wilt nemen aan de training, zult u gevraagd worden om ook deel te nemen aan het onderzoek.

Klik hier voor videos over mindfulness.

Trainingsdata

(NB: trainingen vinden alleen doorgang bij voldoende aanmeldingen)

Data:nader te bepalen
Dag: nader te bepalen
Tijdstip: nader te bepalen
Aantal sessies: 9
Aantal deelnemers: 6 moeders en hun peuter
Hoofdtrainer: dr. Eva Potharst
Kosten: Onze behandelingen in de tweede lijn worden direct vergoed door de zorgverzekeraar. Bij tweede lijns-behandelingen kan aanspraak worden gemaakt op uw eigen risico. Neem hierover contact op met uw zorgverzekeraar. Extra kosten: € 15 (werkboek)