Doelgroep

Jongvolwassenen met AD(H)D ervaren vaak concentratieproblemen, innerlijke onrust of gejaagdheid en hebben moeite met organiseren. Daarnaast spelen er vaak ADHD-gerelateerde klachten, zoals slecht slapen, moeilijk kunnen ontspannen, angst- of stemmingsklachten en stress. Deze training richt zich op het verbeteren van de concentratie en het vergroten van inzicht in hoe met eigen problemen en klachten om te gaan. Daarnaast leren deelnemers minder kritisch, meer accepterend en vriendelijker voor zichzelf te zijn. De training is bestemd voor jongvolwassenen in de leeftijd van 18 tot en met 25 jaar, die bereid zijn gedurende de training dagelijks thuis een kwartier te oefenen met behulp van audio opnames.

Inhoud

Deze training bestaat uit 8 groepsbijeenkomsten van 2 uur per week. Mindfulness training is gebaseerd op een combinatie van Oosterse meditatietechnieken en Westerse kennis over stress, aandacht en executief functioneren. Inmiddels is deze training verspreid over de hele wereld en wordt toegepast in vele settingen, zoals het bedrijfsleven, onderwijs, geestelijke en lichamelijke gezondheidszorg, ouders (mindful ouderschap) en kinderen. Elke bijeenkomst van deze training bestaat uit verschillende mindfulness oefeningen, yoga oefeningen en uitwisseling van ervaringen. Ook kent elke bijeenkomst een thema, zoals omgaan met gedachten, omgaan met stress en zelfzorg.

Mindfulness betekent: doelbewust aandacht geven, zonder oordeel, in het huidige moment. In de training werken we met:
• Aandachts- en concentratieoefeningen
• Bewegingsoefeningen
• Oefeningen ter vergroting van kalmte en vermindering van impulsiviteit
• Uitwisselen van ervaringen in de groep
• Hulpmiddelen en opdrachten om thuis te kunnen oefenen. De werkzaamheid wordt mede bepaald door het dagelijks thuis oefenen van ongeveer een kwartier per dag met behulp van audio opnames. Dit vraagt uiteraard wel een bereidheid en tijdsinvestering van de deelnemers.

De training vindt plaats in een groep van 6 tot 12 personen.

Doelstelling

Mindfulness training verbetert de aandacht en concentratie en vermindert impulsiviteit, agressie en andere gedragsproblemen. Mindfulness helpt mensen op een kalme, onbevooroordeelde manier met de aandachtsproblemen, maar ook met andere problemen of klachten, om te gaan. In deze training leer je herkennen hoe klachten ontstaan, welke rol stress en het 'denken' hierin speelt en leer je vaardigheden hoe hiermee om te gaan door verschillende meditatieoefeningen. Je leert op deze manier adequater om te gaan met stress, ongemak en tegenslagen en hoe je kunt herstellen.

Wetenschappelijk onderzoek

Uit wetenschappelijk onderzoek van ons en van andere onderzoeksgroepen blijkt dat mindfulness training bij jongeren en bij volwassenen met ADHD leidt tot sterke verbetering van de aandacht en concentratie en tot vermindering van gedragsproblemen en impulsiviteit. 

Klik hier voor videos over mindfulness en ADHD.

 

Trainingsdata

Aantal sessies: 8 sessies
Aantal deelnemers: 6 - 12
Data: januari 2020, precieze data nog nader te bepalen
Dag: nader te bepalen
Tijdstip: 18.30 – 20.30 uur

Terugkomsessie: 2 maanden na afloop van de training, datum nader te bepalen
Hoofdtrainer: Julia Biesters
Kosten: U komt op verwijzing van de (huis)arts; afhankelijk van uw verzekering wordt de training vergoed.
Extra kosten: € 15 (werkboek en audiobestanden)

(NB: trainingen vinden alleen doorgang bij voldoende aanmeldingen. Wij streven ernaar om alle trainingen twee keer per jaar aan te bieden in de periodes januari t/m juni en september t/m december).