Doelgroep

Barkley oudertrainingen zijn speciaal bestemd voor ouders van kinderen tot 13 jaar die last hebben van aandachts- en concentratieproblemen, hyperactiviteit en impulsiviteit (AD(H)D).

Inhoud

De training bestaat uit 6 groepsbijeenkomsten van 2 uur per week s‘ avonds. In deze groep wordt veel psycho-educatie gegeven en leren ouders de omgeving te structureren, voorspelbaar te maken en hun verwachtingen en eisen aan te passen aan de mogelijkheden van het kind. Verder leren zij gewenst gedrag nadrukkelijk te belonen en ongewenst gedrag te negeren of er negatieve consequenties aan te verbinden. Met behulp van deze vaardigheden leren de ouders de omgeving van het kind zo in te richten dat hij minder last ondervindt van zijn beperkingen en beter aan de eisen kan voldoen die de omgeving aan hem stelt. Er ontstaat een positieve opvoedingsspiraal, waardoor gedragsproblemen afnemen. Het kind doet meer succeservaringen op, waardoor zijn zelfbeeld positiever wordt. Door de visie die de ouders op de problematiek van hun kind hebben ontwikkeld kunnen zij doordracht en rustig reageren op hun kind dit komt de ouder-kind relatie ten goede.

Doelstellingen

1. Ouders competenter maken in de omgang met kinderen met AD(H)D problematiek;
2. Het vergroten van de kennis bij ouders over de oorzaken van AD(H)D bij kinderen en de principes en begrippen die ten grondslag liggen aan de sociale leergeschiedenis van dergelijk gedrag;
3. Het verbeteren van concentratie, aandachtsspanne en verminderen van hyperactiviteit en impulsiviteit;
4. Het verbeteren van de verstandhouding binnen het gezin door de ouders te leren hoe zij hun kinderen meer positieve aandacht en beloningen kunnen geven: hoe zij duidelijke leiding, regels en aanwijzingen kunnen geven; hoe zij hun kinderen snel, eerlijk en oprecht kunnen straffen voor ongewenst gedrag; en hoe zij voorspelbaar kunnen zijn voor hun kinderen in hun opvoedkundig handelen;
5. Ouders leren reflecteren op eigen rol in de aanpak van de AD(H)D problematiek en oog hebben voor hun mogelijk eigen AD(H)D kenmerken

Wetenschappelijk onderzoek

Het is aangetoond dat druk en impulsief gedrag, conflicten en dwarsheid van kinderen/jongeren met AD(H)D significant afnemen na een Barkley oudertraining. Daarnaast ervaren ouders dat ze bewuster worden van hun handelen en van hun reacties op de kinderen, waardoor men meer grip ervaart op de situatie en op het gedrag van het kind/de jongere. Zie ook http://www.nji.nl/ADHD-Praktijk-Wat-werkt

Trainingsdata 

Data: 23, 30 september, 7, 28 oktober, 18, 25 november 2019
Aantal sessies: 6
Aantal deelnemers: maximaal 8 ouderparen
Tijdstip: 19.00 - 21.00
Hoofdtrainer(s): Sacha Lucassen
Extra kosten: € 10 (werkboek)

(NB: trainingen vinden alleen doorgang bij voldoende aanmeldingen. Wij streven ernaar om alle trainingen twee keer per jaar aan te bieden in de periodes januari t/m juni en september t/m december)