Onze Werkwijze

Wij bieden evidence-based behandelingen en oudertrainingen, en zo nodig psychodiagnostisch onderzoek, voor kinderen en jongeren van 0 t/m 18 jaar en jongvolwassenen t/m 25 jaar. Er moet reeds sprake zijn van een DSM-5-classificatie, of het vermoeden hiervan, zodat wij dat kunnen vaststellen. Wetenschappelijk onderzoek is onderdeel van elke behandeling. U wordt gevraagd hieraan mee te werken. Daarom is het belangrijk dat u positief staat ten aanzien van de academische doelstellingen van ons centrum. In de praktijk betekent dit dat we u op verschillende momenten gedurende de behandeling vragen om bijvoorbeeld een vragenlijst in te vullen.

Aangezien wij alleen binnen kantooruren en alleen poliklinisch werken, kunnen wij geen hulp bieden aan kinderen en gezinnen die om welke reden dan ook in een crisis verkeren, zoals bij suïcidaliteit, verslaving, ernstige agressie en ernstige eetstoornissen.

Wie kan zich aanmelden?

Ouders van kinderen met psychische klachten en jongeren t/m 25 jaar met psychische klachten kunnen zich aanmelden bij het programma van UvA minds. UvA minds is een academisch behandelcentrum en gespecialiseerd in het bieden van evidence-based therapieën. Daarom hebben wij besloten om in elk geval tot juni 2020 geen aanmeldingen aan te nemen waarbij de hulpvraag ligt op het gebied van brede diagnostiek naar ontwikkelingsproblemen of stoornissen, zoals ADHD en autisme. 

 

Hoe kan je je aanmelden?

Aanmelden kan telefonisch tussen 10.00 – 12.00 uur. Aanmelden via e-mail is helaas niet mogelijk.

Bent u een verwijzer?

Graag willen we dat de ouder(s) of de jongere zelf contact met ons opneemt voor een aanmelding. Voor vragen kunt u contact met ons opnemen tijdens het telefonisch spreekuur tussen 10.00 – 12.00. Voor de verwijzing is het belangrijk dat hierop vermeld staat dat er verwezen wordt naar Specialistische GGZ (SGGZ). De verwijzing kan opgestuurd worden naar: aanmeldingen@uvaminds.nl 

 

Tijdens een aanmelding stellen wij de volgende vragen:

Wat is je/ uw hulpvraag?
Wat zijn  je/ uw NAW gegevens?
Is er een verwijzing van de huisarts of een perspectiefplan van het OKT?
Zo ja, staat er dan op dat er verwezen wordt naar specialistisch GGZ. Dat is belangrijk om uw behandeling te kunnen declareren bij de zorgverzekeraar/gemeente.
Ben je 18+, bij welke verzekering ben je verzekerd?

We maken vervolgens een terugbel afspraak oftewel een pre-intake afspraak.  Er wordt dan door een van onze hulpverleners teruggebeld.

Hoe werkt het?

Op afgesproken tijdstip word je of wordt u teruggebeld door een van onze hulpverleners. De hulpverlener zal uitgebreider ingaan op de klachten, de hulpvraag en de huidige leefsituatie. Ook wordt uitgelegd hoe de werkwijze van UvA minds is, en wat wij wel en niet kunnen bieden. Indien je/ u terecht kunt bij UvA minds worden de gegevens opgeslagen en word je/ wordt u op de wachtlijst geplaatst. Als je/u aan de beurt bent, word je/ wordt u gebeld voor het maken van een afspraak voor het intakegesprek. 

Wat als ik niet terecht kan?

Indien je/ u niet terecht kunt met je/uw hulpvraag, denkt de hulpverlener mee bij het vinden van een passend alternatief.

Hoe maak ik een afspraak?

Na de telefonische pre-intake word je/ wordt u, zodra je/ u aan de beurt bent, gebeld voor het maken een afspraak voor het intake-gesprek.

Hoe moet ik me voorbereiden?

Je/ u ontvangt een e-mail met de bevestiging van de afspraak en het verzoek enkele vragenlijsten in te vullen voorafgaand aan het intakegesprek.

Hoe lang duurt het intakegesprek?

Het intakegesprek (eerste gesprek) duurt tussen de 1,5 en 2 uur.

Wat moet ik meenemen?

Je/ u dient mee te nemen:  

* Identiteitsbewijs van alle genodigden                                        

* verwijsbrief van huisarts voor specialistische (SGGZ) of perspectiefplan van het OKT

Waarom is er een Verwijzing nodig?

Als er sprake is van psychische klachten, maak je/ maakt u eerst een afspraak met uw huisarts of OKT (Ouder Kind Team). Deze zal bekijken waar je/ uw kind last van heeft en hoe ernstig de klachten zijn. Eventueel betrekt de huisarts daarbij een praktijkondersteuner (POH-GGZ). Naar aanleiding van hoe de huisarts/ OKT de klachten inschat, zal je/uw kind worden verwezen naar online zelfhulp, een behandelaar in de basis-GGZ of specialistische GGZ.

We hebben een verwijzing van de huisarts/ OKT/ Centrum voor Jeugd en Gezin nodig om uw behandeling te kunnen declareren bij de zorgverzekeraar/gemeente. Een verwijzing door een gezondheidszorgpsycholoog, klinisch psycholoog of medisch specialist (bv. schoolarts) is ook mogelijk.

In de verwijzing moeten de volgende zaken staan vermeld: naam, geboortedatum, adres, reden van verwijzing en indicatie; specialistische gezondheidszorg (SGGZ).

Heb ik hier recht op Vergoedingen?

Tot 18 jaar

Onze behandelingen van kinderen tot 18 jaar worden direct vergoed door de volgende gemeenten:

  • Amsterdam-Amstelland
  • Gooi- en Vechtstreek
  • Utrecht West
  • Zaanstreek-Waterland

 

Vanaf 18 jaar

Onze behandelingen voor jongvolwassenen vanaf 18 jaar worden vergoed door de meeste zorgverzekeraars. Wij hebben contracten afgesloten met de onderstaande zorgverzekeraars. Deze zorg wordt veelal vergoed. Het is van belang om bij uw zorgverzekeraar te controleren of zij een contract met UvA minds hebben en of zij voldoende budget hebben om de behandeling te vergoeden. Als uw kind van 18 jaar of ouder verzekerd is bij een zorgverzekeraar die geen contract met UvA minds heeft, wordt slechts een deel van de kosten vergoed. Mocht u vragen hebben over de precieze vergoedingen vanaf 18 jaar, dan raden wij u aan contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

 

UvA minds heeft voor 2020 contracten afgesloten met :

 

·         Achmea Zorgverzekeringen

·         Anderzorg

·         ASR

·         Avéro Achmea

·         Caresq

·         De Amersfoortse

·         De Friesland

·         Ditzo

·         DSW

·         Eno Zorgverzekeraars

·         FBTO

·         Holland Zorg

·         In Twente

·         Interpolis

 

·         IZA

·         Menzis

·         ONVZ

·         PNO Zorg

·         Salland Zorg

·         Stad Holland

·         UMC Zorgverzekeraar N.V.

·         Univé

·         VGZ,

·         VRZ

·         VvAA Zorg

·         Zilveren Kruis

·         Zorg Direct

·         Zorg en Zekerheid

 

 

UvA minds heeft voor 2020 geen contracten afgesloten met:

  • CZ
  • Delta Lloyd
  • Ohra

 

Let op: Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt een verplicht eigen risico van € 385 per jaar. Afhankelijk van uw eigen keuze kan dit bedrag hoger zijn (zie hiervoor uw eigen polis).

onze Wachttijden

Momenteel bedraagt de wachttijd 3 maanden.

Let op: UvA minds is een academisch behandelcentrum en gespecialiseerd in het bieden van evidence-based therapieën. Daarom hebben wij besloten om in elk geval tot juni 2020 geen aanmeldingen aan te nemen waarbij de hulpvraag ligt op het gebied van brede diagnostiek naar ontwikkelingsproblemen of stoornissen, zoals ADHD en autisme.

 

Onze Feiten en cijfers

Cliënttevredenheid van vaders, moeders, jongeren en jongvolwassenen wordt continu bijgehouden door UvA minds. Deze gegevens worden elk jaar ge-update.

Wij houden rekening met Jouw privacy

UvA minds gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Elke jeugdige die hulp krijgt bij UvA minds krijgt een dossier. Hierin zitten persoonlijke gegevens, het behandelplan en andere belangrijke verslagen. Bij het verwerken van persoonsgegevens wordt de AVG Wet (Algemene Verordering Gegevensbescherming) gevolgd.

Uitleg over de Wet & regelgeving

Het is handig om te weten welke wet- en regelgeving ten aanzien van een medische behandeling -psychologische behandelingen vallen hier ook onder- van kinderen en jongeren in Nederland wordt gehanteerd. Klik hier om hierover meer te lezen.

Garanties door ons Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-GGZ en gespecialiseerde GGZ binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. U kunt hier het kwaliteitsstatuut van UvA minds inzien.

Bekijk de Meldcode en multisignaal

Vanaf 1 januari 2019 is de Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling veranderd. Om professionals te helpen de goede afwegingen te maken, is er per beroepsgroep een afwegingskader ontworpen. Vanaf 1 januari 2019 is iedere professional wettelijk verplicht deze te gebruiken.

Bekijk onze Klachtenprocedure

Bij UvA minds staat de kwaliteit van de behandeling voorop. Als professionele organisatie streven wij ernaar uw wensen en verwachtingen zo goed mogelijk af te stemmen op ons begeleidings- en behandelaanbod. Toch kan het voorkomen dat u van mening bent dat u niet goed of onzorgvuldig bent behandeld. UvA minds vindt het belangrijk dat uw ongenoegen bespreekbaar is. Als u niet tevreden bent, horen wij dat dus graag van u.

Zorg via internet e-Health

Binnen onze praktijk werken wij aanvullend op sommige face-to-face behandelingen met e-Health, ofwel zorg via internet. Dit is ter ondersteuning van de behandeling en alleen als u of jij hier zelf voor open staat en dit zal ook geenszins het persoonlijke contact vervangen. Hiervoor gebruiken wij het e-Health platform Therapieland. De behandelaar kiest een online behandelprogramma waarin uitleg gegeven wordt over de klachten die worden ervaren. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om opdrachten te maken en informatieve of leuke filmpjes te bekijken. Tussendoor is het mogelijk om online contact houden met de behandelaar over de vorderingen.

therapieland