De Universiteit van Amsterdam doet de komende jaren, in samenwerking met UvA minds (Amsterdam) en Buro van Roosmalen (Venlo en Roermond), een groot en belangrijk onderzoek naar verschillende behandelvormen bij kinderen en jongeren met ADHD.

ADHD wordt gekenmerkt door problemen met concentratie, verhoogde afleidbaarheid, onrust, vergeetachtigheid, slordigheid, drukte in het hoofd, hyperactiviteit of impulsiviteit. Uit vele nationale en internationale onderzoeken is bekend dat medicatie (methylfenidaat) zeer effectief is in de bestrijding van symptomen van ADHD. Medicatie is dan ook de meest voorgeschreven behandelvorm bij ADHD. Er is tegenwoordig ook een andere innovatieve behandeling beschikbaar, namelijk MYmind, een op mindfulness gebaseerde aandachtstraining voor kinderen en jongeren met ADHD, en hun ouders. Beide behandelingen, dus zowel medicatie als MYmind, worden in dit onderzoek vergeleken. Dit is nog niet eerder gedaan. Als blijkt dat ook MYmind een effectieve behandelvorm voor ADHD is, dan zou dit een alternatief kunnen zijn voor medicatie.

Voor dit onderzoek zijn we op zoek naar kinderen en jongeren van 9 t/m 18 jaar met ADHD die behandeling zoeken. Zijn jullie als gezin nieuwsgierig geworden naar dit onderzoek? Kijk dan op de website www.ADHD-meditatieofmedicatie.nl