Heb jij last van dwanggedachten of dwangmatige handelingen?

Als je een dwangstoornis hebt, heb je last van dwanggedachten en/of dwanghandelingen. Als je de gedachten niet denkt of de handelingen niet uitvoert, voel je je bang, onrustig of heb je een onprettig gevoel. Sommige kinderen of jongeren met een dwangstoornis zijn bang dat wanneer ze de handeling niet uitvoeren, er iets vreselijks gebeurt. Ook al weten ze dat dit eigenlijk onzin is, kunnen zij toch niet stoppen met het uitvoeren van de dwang. Het kan ook zijn dat het gewoon niet goed voelt als je de dwanghandeling niet doet en daardoor blijf je het maar doen. Een dwangstoornis is goed te behandelen met de juiste therapie.

Behandeling

Bedwing je dwang

Doelgroep: Kinderen en jongeren van 9 tot 18 jaar die last hebben van dwanghandelingen en/of dwanggedachten.

De behandeling houdt in dat het kind zijn/haar dwanggedachten en dwanghandelingen op een rijtje zet, zodat het overzichtelijk wordt. Ook wordt gekeken hoe vaak en wanneer het kind deze uitvoert. Hierna wordt geoefend met de situaties die het kind moeilijk vindt en wordt hierbij gelet op het gedrag en ook op de gedachten. Het kind oefent net zo lang totdat hij/zij weer zelf de baas is over zijn/haar gedachten en gedrag. Het verminderen van dwanghandelingen en dwanggedachten en het onder controle krijgen van de angst is het doel. Deze individuele behandeling bestaat uit 12 à 16 wekelijkse bijeenkomsten van 45 minuten. Deze behandeling is een vorm van cognitieve gedragstherapie en wij maken gebruik van het protocol van prof. dr. Else de Haan genaamd "Bedwing je dwang" (2014). Hiernaast is er altijd ouderbegeleiding of zijn ouders aanwezig bij de bijeenkomsten van het kind.