Sommige kinderen vinden het spannend om op andere kinderen af te stappen, terwijl andere kinderen het juist lastig vinden om samen met een ander kind te bedenken wat ze kunnen gaan doen. Andere kinderen vinden het weer lastig om handig te reageren als ze gepest worden of hoe ze ermee om moeten gaan als dingen niet gaan zoals verwacht. Bij UvA minds wordt een 9-weekse sociale vaardigheidstraining (SOVA) gegeven die kinderen bij deze moeilijkheden kan helpen.


Voor wie

De training die bij UvA minds te Amsterdam wordt gegeven is bedoeld voor kinderen in de bovenbouw van de basisschool in de leeftijd 9 - 11 jaar. De training is geschikt voor kinderen die negatieve ervaringen hebben gehad met leeftijdsgenootjes of weinig zelfvertrouwen hebben. Soms zijn deze kinderen ooit gepest of buitengesloten, hebben ze weinig vrienden of vinden ze het moeilijk vrienden te behouden, durven ze niet goed voor zichzelf op te komen of gedragen ze zich juist te agressief of te grappig.


Doel van de training

Voorafgaand aan de training wordt tijdens een voorgesprek samen met ouders en het kind gekeken naar wat het kind moeilijk vindt. Aan de hand daarvan worden vier leerdoelen opgesteld waar het kind gedurende de SOVA training aan kan werken. Deze doelen zullen voor alle kinderen dus verschillend zijn. De training vergroot het probleemoplossend vermogen van de kinderen, door hun zelfvertrouwen te vergroten en hun scala aan sociale vaardigheden uit te breiden, zodat ze straks met meer plezier naar de nieuwe school zullen gaan.


Methode

in de SOVA training wordt veel geoefend met het aanleren van nieuw gedrag en het leren overzien van sociale situaties en de eigen rol daarin. Hierbij wordt gebruik gemaakt van principes uit de cognitieve gedragstherapie, zoals het GGGG-G model (Gebeurtenis - Gevoel - Gedachte - Gedrag - Gevolg).
Het eerste deel van de training staat in het teken van de basis sociale vaardigheden. Dat zijn: goed oogcontact maken, de juiste toon gebruiken, duidelijk spreken, leren luisteren, houding, gevoelens leren verwoorden en positief denken. In het tweede deel van de training wordt aandacht besteed aan de complexe sociale vaardigheden: contact leggen met anderen, iets weigeren, kritiek geven, excuus aanbieden, reageren als je last van iemand hebt of gepest wordt.

Er wordt gewerkt met oefeningen en rollenspelen om nieuwe gedachten en gedragingen aan te leren.
Daarnaast ervaren de kinderen in de training dat zij niet de enigen zijn die negatieve ervaringen met leeftijdsgenoten hebben gehad of zich hierover zorgen maken. Dat 'lotgenoten-gevoel' lucht meestal erg op en geeft begrip over en weer.

Trainingsdata

Aantal sessies: 9 sessies voor kinderen en 2 ouderavonden
Aantal deelnemers: 6 kinderen en hun ouders
Data kinderen: dinsdag 24 september, 1, 8, 15, 29 oktober, 5, 12, 19, 26 november (let op! 22 oktober geen training)
Data ouderavonden: donderdagen 19 september en 21 november
Tijdstip: 15:45-17:15 (kind sessies) 19:00-20:30 (ouderavonden)
Trainer: Aniek van Heusden en Lana van Rijswijk
Extra kosten: € 10,- (werkboeken)

VOL

(NB: trainingen vinden alleen doorgang bij voldoende aanmeldingen. Wij streven ernaar om alle trainingen twee keer per jaar aan te bieden in de periodes januari t/m juni en september t/m december.)