Doelgroep

Kinderen met sociale problemen van 9 tot 12 jaar en hun ouders.

Inhoud

De SoVa is een cognitief gedragstherapeutisch trainingsprogramma dat bestaat uit 9 bijeenkomsten en 2 ouderavonden. Er wordt veel geoefend met het aanleren van nieuw gedrag en nieuwe denkpatronen.

De bedoeling is de kinderen het verband te leren zien binnen de sociale situaties. Als het kind zicht krijgt op het G(gebeurtenis)- G(gevoel)- G(gedachte)- G(gedrag)- G(gevolg) model, dan kan het kind daar veranderingen in aan brengen. De eerste vier bijeenkomsten staan in het teken van het bekend worden met en aanleren van het GGGG(G)-G model. In de bijeenkomsten daarna wordt met het GGGG(G)-G model aan de vooraf individueel opgestelde doelen gewerkt. We werken met spelletjes en rollenspelen, om nieuwe gedachten en nieuw gedrag aan te leren. Om het effect van de training te vergroten wordt een deel van de training gefilmd. De videobeelden worden de volgende zitting samen met de kinderen bekeken en besproken. Daarnaast krijgen de kinderen elke week huiswerk mee. In het huiswerk gaat het er om dat de vaardigheden die in de groep zijn besproken en geoefend ook buiten de groep geoefend worden. Ook biedt dit huiswerk de mogelijkheid om situaties uit het dagelijks leven van het kind in de groep na te spelen, waardoor de training nog meer op maat is. Het huiswerk zorgt dus voor het generalisatie-effect.

Rol van de ouders

De ouders worden nauw betrokken bij de training. Onze ervaring is dat op deze manier het effect van de training het grootst is. Er zijn twee verplichte ouderavonden, waarbij we er van uitgaan dat minimaal één van beide ouders aanwezig is. Tijdens deze avonden krijgen ouders gedetailleerde uitleg over de training, instructies voor het helpen van hun kind bij het huiswerk en daarnaast wordt verteld over de vorderingen van hun kind aan de hand van de videobeelden.

Doelstelling

Het doel van de sociale vaardigheidstraining is het probleemoplossend vermogen van de kinderen te vergroten door het oefenen in concrete sociale situaties (binnen en buiten de trainingsgroep). Ze leren meer sociale denkpatronen aan, waardoor ze meer zicht krijgen op sociale situaties en hun eigen rol daarin en hun zelfvertrouwen kan groeien.

Wetenschappelijk onderzoek

Het programma dat wij gebruiken is op het programma: "Spelend leren, Leren spelen". Dit programma is ontwikkeld door Reenders, op basis van de sociale vaardigheidstraining van J. Ringrose. Wij hebben zelf het programma in de loop der jaren verder aangepast en uitgebreid. 

Trainingsdata

Aantal sessies: 9 sessies voor kinderen en 2 ouderavonden
Aantal deelnemers: 6 kinderen en hun ouders
Data kinderen: 14, 21 januari, 4, 11, 25 februari, 4, 11, 18, 25 maart 2019
Data ouderavonden: 10 januari en 19 maart 2019
Tijdstip: 16:00-17:30 (kind sessies) 19:00-20:30 (ouderavonden)
Trainer: Aniek van Heusden, Lana van Rijswijk, Rebecca van der Hout
Extra kosten: € 10,- (werkboeken)

(NB: trainingen vinden alleen doorgang bij voldoende aanmeldingen. Wij streven ernaar om alle trainingen twee keer per jaar aan te bieden in de periodes januari t/m juni en september t/m december.)