Doelgroep

Kinderen die vanuit groep 8 de overstap gaan maken naar de middelbare school en DSM diagnose hebben (zoals PTSS, angststoornis, ASS, ADHD).

Inhoud

"Op naar de brugklas!" is een tweedaagse sociale vaardigheidstraining. Een groep bestaat uit 6-8 kinderen. De kinderen oefenen met het aanleren van nieuw gedrag en het leren overzien van sociale situaties en hun eigen rol daarin. In het begin van de training besteden wij aandacht aan de basis sociale vaardigheden. Dat zijn: goed oogcontact maken, de juiste toon gebruiken, duidelijk spreken, leren luisteren, houding, gevoelens leren verwoorden en positief denken. In vervolg daarop gaan wij met de complexe sociale vaardigheden aan de slag: contact leggen met anderen, iets weigeren, kritiek geven, excuus aanbieden, reageren als je last van iemand hebt of gepest wordt.
We werken met oefeningen en rollenspelen om nieuwe gedachten en gedragingen aan te leren. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van filmopnames om de zelfreflectie te bevorderen. De training is een vorm van cognitieve gedragstherapie.
Daarnaast ervaren de kinderen in de training dat zij niet de enigen zijn die dit soort problemen hebben. Dat 'lotgenoten-gevoel' lucht meestal erg op en geeft begrip over en weer.
Voorafgaand aan de training vindt een voorgesprek met (één van) de ouders en het kind plaats. Doel van dit gesprek is het kind op zijn gemak te stellen, uitleg over de training te geven en stil te staan bij de reden voor deelname aan de groep. Na afloop van de groep vindt er een evaluatiegesprek plaats met ieder kind en (één van) zijn ouders. Daarin wordt bekeken hoe het kind heeft geprofiteerd van de training.

Doelstelling

Het doel van de training is om het probleemoplossend vermogen van de kinderen te verbeteren door hun zelfvertrouwen te vergroten en hun scala aan sociale vaardigheden uit te breiden, zodat ze straks met meer plezier naar de nieuwe school zullen gaan. Een goed begin is het halve werk, vandaar dat de training vlak voor de start van de middelbare school wordt gepland.

Trainingsdata

Aantal sessies: 2 hele dagen
Data: donderdag 22 en vrijdag 23 augustus 2019
Tijdstip: 9.30-15.15 uur
Hoofdtrainer(s): nader te bepalen
Er zijn geen extra kosten aan deze training verbonden

(NB: trainingen vinden alleen doorgang bij voldoende aanmeldingen. Deze training vindt één keer per jaar plaats)