Doelgroep

Jongeren van 12-18 met AD(H)D en hun ouder(s)

Inhoud

Deze training bestaat uit 8 groepsbijeenkomsten van 1,5 uur per week voor de jongeren en gelijktijdig een Mindful Parenting training voor de ouders. Mindfulness training is gebaseerd op een combinatie van Westerse kennis over stress en meditatietechnieken. Mindfulness betekent: doelbewust aandacht geven, zonder oordeel, in het huidige moment. In de training wordt aandacht besteed aan het volgende:
• Aandachts- en concentratieoefeningen
• Bewegingsoefeningen
• Oefeningen ter vergroting van kalmte en vermindering van impulsiviteit in het dagelijks leven.
• Uitwisselen van ervaringen in de groep
• Hulpmiddelen en opdrachten om thuis te kunnen oefenen

Doelstelling

Mindfulness training verbetert de aandacht en concentratie en vermindert impulsiviteit, agressie en andere gedragsproblemen bij jongeren met ADHD. Mindfulness helpt kinderen op een kalme, onbevooroordeelde manier met de aandachtsproblemen om te gaan en helpt ouders om op een kalme, onbevooroordeelde manier met gedragsproblemen van hun kinderen om te gaan, en acceptatie en mededogen in uw opvoeding te brengen. Bovendien leren ouders hoe zij de mindfulness training van hun kind kunnen ondersteunen en belonen.

Wetenschappelijk onderzoek

Uit ons onderzoek blijkt dat mindfulness training bij kinderen met ADHD en hun ouders, leidt tot sterke vermindering van gedragsproblemen, impulsiviteit, en verbetering van de aandacht en concentratie. We hebben een groot en belangrijk onderzoek uitgevoerd, zie www.adhd-meditatieofmedicatie.nl voor alle informatie.

Klik hier voor video's over mindfulness en ADHD.

Trainingsdata

Aantal sessies: 8 + 1 evaluatiesessie na acht weken
Aantal deelnemers: 6 jongeren en hun ouders
Data: nader te bepalen
Tijdstip: nader te bepalen

Follow-up sessie: nader te bepalen

Extra kosten: € 15,- (werkboeken)


(N.B. trainingen vinden alleen doorgang bij voldoende aanmeldingen. Wij streven ernaar om alle trainingen twee keer per jaar aan te bieden in de periodes januari t/m juni en september t/m december)