Doelgroep

Moeders met een baby of dreumes in de leeftijd van 0 tot 1,5 jaar die stress ervaren in het moederschap en/of een baby hebben met veel problemen. Er moet sprake zijn van een DSM diagnose bij de moeder en/of de baby.
U heeft voor deze training een verwijzing nodig van uw huisarts voor uw kind of voor uzelf. De training wordt dan, na een intake, vergoed door de verzekering.

Inhoud

Deze training bestaat uit 8 groepsbijeenkomsten van 2 uur per week (inclusief een pauze), en een terugkombijenkomst 8 weken na het einde van de training. Bij 7 van de 9 sessies zullen zowel de moeders als hun baby’s en dreumesen aanwezig zijn, zodat de moeders de mindfulness vaardigheden leren toepassen in de situatie waarin ze het nodig hebben, namelijk in het contact met hun baby.
Mindfulness training is ontwikkeld door Jon Kabat Zinn en is gebaseerd op een combinatie van Westerse kennis over stress en Oosterse meditatietechnieken. Mindfulness training is een aandachttraining waarbij u leert om doelbewust aandacht geven, zonder oordeel, in het huidige moment.
In de training doet u het volgende:
o Meditatie oefeningen
o Oefeningen gericht op het omgaan met stress
o Oefeningen gericht op het contact met uw kindje
o Uitwisselen van ervaringen in de groep
o Oefeningen en opdrachten voor thuis zodat het geleerde zoveel mogelijk geïntegreerd wordt in het dagelijks leven.

Doelstelling

Mindful met je baby is een Mindful Parenting training die moeders met een baby kan helpen om een nieuwe balans te brengen in hun leven na de enorme verandering die een nieuwe baby met zich meebrengt. Moeders leren om op kalme, onbevooroordeelde manier voor hun baby te zorgen, en opmerkzaam te zijn voor hun signalen, zodat zij daar sensitief op in kunnen spelen. Daarnaast helpt Mindful met je baby om beter om te gaan met verschillende vormen van stress waar jonge moeders mee te maken kunnen krijgen, zoals stress rondom het gezondheidsklachten, slapen of huilen van de baby. Tijdens de Mindful met je baby training leren moeders de vaardigheden om hun stress te reguleren, op een vriendelijke manier aandachtig te zijn met zichzelf en hun baby, en goed voor zichzelf te zorgen. Daardoor zijn zij weer voldoende emotioneel beschikbaar voor hun baby zijn en kunnen zij de baby een veilige basis geven.

Wetenschappelijk onderzoek

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat Mindfulness lichamelijke en psychische klachten vermindert, zoals angst en depressie. Het draagt bij aan de mogelijkheid te ontspannen en verhoogt het gevoel van energie, levenslust en geluk. Tevens vergroot het de effectiviteit van sommige andere behandelingen. Daarnaast blijkt dat blijkt dat Mindful Parenting belangrijke positieve effecten heeft op de opvoeding en opvoedingsstress.
Uit het onderzoek naar Mindful met je baby wordt bevestigd dat ook in deze training waar de baby’s bij aanwezig zijn, de moeders na de training minder last hebben van angst en depressie, een betere kwaliteit van leven hebben en minder last van opvoedingsstress. Daarnaast blijken zij mindfulness vaardigheden te kunnen toepassen in hun dagelijks leven en de zorg voor hun kind, en hebben zij meer compassie voor zichzelf dan voor de training. Dit alles heeft effect op hoe de moeders hun baby’s ervaren: moeders geven aan dat het gedrag en het temperament van de baby’s makkelijker wordt (bijvoorbeeld beter troostbaar en vrolijker).

Bent u geinteresseerd om deel te nemen aan onderzoek naar de effectiviteit van de training Mindful met je baby? klik dan hier.  

Klik hier voor videos over mindfulness.

 

Trainingsdata

Mindful met je Baby 2018

Aantal sessies: 8 + 1 terugkomsessie
Aantal deelnemers: twee keer met alleen moeders (de eerste en vijfde sessie) en de overige keren met moeders én baby’s
Data: nader te bepalen
Tijdstip: 9:30 – 11:30
Trainers: Eva Potharst 
Extra kosten: € 15,- (werkboek)

(NB: trainingen vinden alleen doorgang bij voldoende aanmeldingen)