Merk jij dat jij je vaak gestrest voelt? Heb je last van angsten of van stemmingswisselingen? Misschien is mindfulness iets voor jou…

Jongvolwassenen krijgen steeds meer te maken met (overmatige) stress, angst- depressieve klachten. Stress heeft vaak een negatieve invloed op de slaap, concentratie, stemming, energie, en het welbevinden. Mindfulness based cognitieve gedragstherapie (MBCT) geeft jongvolwassenen handvatten hoe op een gezonde manier met stress om te gaan. Uit wetenschappelijk onderzoek is bekend dat mindfulness positieve effecten laat zien op het verminderen van stress, vermoeidheid, angst en somberheid. Verder zijn er positieve effecten aangetoond op ontspanning, concentratie en algeheel welbevinden.

Doelgroep

De huidige training is bedoeld voor jongvolwassenen met stress gerelateerde klachten. Dit kan betreffen: Slecht slapen, moeilijk kunnen ontspannen, angsten, gespannen spieren, continu gejaagd zijn, of somberheid. Deze mindfulnesstraining is voor jongvolwassenen, die door verschillende oorzaken van buiten (hoog levensritme, studie/werkstress, relatiestress), of van binnen (perfectionisme, hoge eisen stellen, onzekerheden), meer stress ervaren dan nodig is en op den duur ook gezond is. Een verwijzing van een (studenten- of huis)arts is nodig.

Inhoud

De training bestaat uit 8 wekelijkse bijeenkomsten geboden van 2,5 uur, een stiltedag en een follow up bijeenkomst. Elke bijeenkomst bestaat uit een gedeelte theorie, meditatie en/ of yoga oefeningen en uitwisseling van ervaringen. Thema’s zoals omgaan met gedachten, omgaan met stress en zelfzorg worden hierin behandeld. Aan de deelnemers wordt gevraagd ook thuis, ongeveer een half uur per dag, te oefenen. Deelnemers ontvangen een werkboek en audio opnames, zodat zij thuis goed ondersteund worden in het oefenen.

Doelstelling

Met mindfulness based cognitieve gedragstherapie leert men meditaties in verschillende vormen en hoe deze toegepast kunnen worden in ons dagelijks leven. In deze training leert men hoe stress ons, zowel lichamelijk, als psychisch beïnvloedt en hoe wij hier soms inadequate reactiepatronen op hebben ontwikkeld. We ontwikkelen een groter bewustzijn, waardoor verandering mogelijk is. Het vele wetenschappelijke onderzoek naar deze training wijst uit dat er positieve effecten zijn op onder andere kwaliteit van leven, psychologische veerkracht, en op het cognitief en emotioneel functioneren. Ook zijn er al na 8 weken veranderingen gevonden in de hersenen die samenhangen met bovengenoemde effecten.

De Trainer

Rachel van der Meulen (gezondheidszorgpsycholoog): is cum laude afgestudeerd als orthopedagoge aan de Universiteit van Amsterdam. Rachel werkt bij UvA minds als gezondheidszorgpsycholoog waar zij zich o.a. bezig houdt met het houden van intakegesprekken, het afnemen van psychologisch onderzoek en de behandeling van uiteenlopende problematiek bij kinderen en (jong)volwassenen. Rachel is gespecialiseerd in het geven van mindfulnesstrainingen (geregistreerd bij de VMBN). Naast het geven van trainingen, verzorgt Rachel geregeld workshops en academisch onderwijs en houdt zij zich bezig met de ontwikkeling van nieuwe mindfulness protocollen. Tevens houdt zij zich bezig met wetenschappelijk onderzoek over mindfulness. 

Trainingsdata

Aantal sessies: 8 sessies
Aantal deelnemers: 6 - 12
Data: 30 oktober t/m 18 december
Dag: Woensdag
Tijdstip: 18.30 - 21.00 uur
Stiltedag: 6 december

Terugkomsessie: 2 maanden na afloop van de training
Hoofdtrainer(s): Eva Potharst
Kosten: U komt op verwijzing van de (huis)arts; afhankelijk van uw verzekering wordt de training vergoed.
Extra kosten: € 35 (werkboek en audiobestanden)