Onze behandelingen van kinderen tot 18 jaar worden direct vergoed door verschillende gemeenten.

Onze behandelingen voor jongvolwassenen vanaf 18 jaar worden vergoed door de meeste zorgverzekeraars.

Er is altijd een verwijzing van de huisarts nodig. Hulpverlening in de basis- of specialistische zorg (BGGZ/SGGZ) betreft hulp in verband met (een vermoeden van) psychiatrische problematiek. Een diagnose volgens de DSM-V normen is wettelijk verplicht. Te denken valt aan ADHD, dwang-, angst en stemmingsstoornissen, posttraumatische stressstoornis en aan autisme verwante problematiek.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

UvA minds biedt Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (SGGZ) voor cliënten tot 18 jaar uit de regio:

  • Amsterdam-Amstelland
  • Zaanstreek-Waterland
  • Utrecht West
  • Gooi- en Vechtstreek

UvA minds biedt Basis Geestelijke Gezondheidszorg (BGGZ) voor cliënten tot 18 jaar uit de regio:

  • Gooi- en Vechtstreek

Jongvolwassenen vanaf 18 jaar

We hebben met de meeste zorgverzekeraars contracten afgesloten voor Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (SGGZ) boven de 18 jaar. Klik hier voor een overzicht van de zorgverzekeraars. Mocht u vragen hebben over de vergoedingen boven de 18 jaar, raden wij u aan contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Let op: Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt een verplicht eigen risico van € 385 per jaar. Afhankelijk van uw eigen keuze kan dit bedrag hoger zijn (Zie hiervoor uw eigen polis). Dit betekent dat elke Nederlander eerst het eigen risico dient op te maken voor zorg die in het basispakket zit,  alvorens voor vergoeding in aanmerking te komen. Dit geldt voor zowel geestelijke als lichamelijke gezondheidszorg.