UvA minds gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Elke jeugdige die hulp krijgt bij UvA minds krijgt een dossier. Hierin zitten persoonlijke gegevens, het behandelplan en andere belangrijke verslagen. Bij het verwerken van persoonsgegevens wordt de AVG Wet (Algemene Verordering Gegevensbescherming) gevolgd. Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen. UvA minds B.V. is gevestigd op de Banstraat 29, 1071 JW, te Amsterdam. UvA minds B.V. is onderdeel van UvA Ventures Holding B.V., gevestigd op de Roetersstraat 35, 1018 TW, te Amsterdam.

Hoe lang wordt het dossier bewaard? Deze gegevens worden bewaard in een beveiligd digitaal dossier. Het dossier wordt 15 jaar bewaard. Als de hulpverlening is afgesloten en U wilt niet dat uw dossier 15 jaar bewaard wordt, dan kunt U UvA minds vragen om uw dossier te vernietigen. UvA minds mag dit wel weigeren.

Wie mag het dossier inzien? Wie het dossier mag inzien hangt af van de leeftijd. Van 0 – 12 jaar beslissen ouders daarover. Van 12 – 16 jaar beslissen jongeren en ouders samen. Vanaf 16 jaar mag een jongere zelf beslissen wie het dossier mag inzien. Als er een voogd in het gezin is, gelden andere regels. UvA minds deelt informatie uit het dossier nooit zonder toestemming of overleg. Alleen hulpverleners binnen UvA minds die direct bij uw (of die van uw kind) hulp betrokken zijn, hebben recht om uw dossier in te zien. Als er iets over U (of uw kind) in staat wat niet belangrijk is of echt niet klopt, dan kunt U vragen of UvA minds dat wil weghalen of aanpassen. U mag altijd vragen om uw mening over situaties in het dossier te zetten, zodat altijd duidelijk is wat U er zelf van vindt.

Wat is Multisignaal? UvA minds werkt samen met andere organisaties en wil dubbel werk voorkomen. Daarom zet UvA minds uw naam (en die van uw kind), adres, woonplaats en Burgerservicenummer (BSN) in Multisignaal. Dit is een digitaal systeem van gemeenten. UvA minds is dit wettelijk verplicht. Zo kan UvA minds snel en makkelijk contact leggen met organisaties die U en uw kind ook helpen. Als U dit niet goed vindt, dan kunt U bezwaar maken bij uw gemeente. Als UvA minds vermoedt dat er sprake is van kindermishandeling zijn wij wettelijk verplicht dat te melden.

Worden uw gegevens nog ergens anders voor gebruikt? Een aantal gegevens uit het dossier wordt gebruikt in de verantwoording naar de financiers van UvA minds, voor controle door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en voor (wetenschappelijk) onderzoek om behandelingen te verbeteren. Dit gebeurt altijd anoniem. Als UvA minds uw gegevens voor iets anders wil gebruiken, wordt eerst om uw toestemming gevraagd. Slechts in dringende gevallen wijkt UvA minds van deze afspraak af.

Hoe wordt de veiligheid van uw gegevens gewaarborgd? De servers van UvA minds zijn in beheer van UvA Ventures Holding. Om uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen, treft UvA Ventures Holding passende technische en organisatorische maatregelen. Hierbij kunt u denken aan beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen, zoals het toepassen van toegangsbeheer, firewalls en beveiligde servers, en encryptie van bepaalde typen gegevens, zoals financiële informatie en andere gevoelige gegevens. Naast het beveiligen van de systemen, willen we ook dat binnen UvA minds niet iedereen toegang heeft tot al uw gegevens. Onze systemen zijn zó ingericht dat medewerkers alleen díe informatie kunnen zien waarvoor ze zijn geautoriseerd.

Heeft u nog vragen? Algemene regels over dossierbeheer, het inzien van uw dossier en het melden bij Multisignaal vindt U in het ‘Privacyreglement’ van UvA minds. Voor vragen kunt u terecht bij uw behandelaar of bij de Functionaris Gegevensbescherming van UvA minds. Dit is Dhr. S. Cozijnsen en hij is te bereiken via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Voor meer informatie kunt u ook deze animatie bekijken: https://www.jeugdconnect.nl/privacy/professionals