Esther de Bruin

Esther de Bruin (directeur / gezondheidszorgpsycholoog / universitair hoofddocent): studeerde cum laude af in de Klinische Psychobiologie en Neuropsychologie aan de Universiteit van Amsterdam.

Daarna werkte zij 10 jaar in de Kinder- en Jeugdpsychiatrie van het ErasmusMC/Sophia Kinderziekenhuis te Rotterdam, op zowel poliklinische als gesloten afdelingen. Zij is daar gepromoveerd op onderzoek bij kinderen met autismespectrumstoornissen (ASS) en psychotische denkstoornissen en heeft de gz-opleiding bij RINO-Leiden voltooid. Esther is sinds februari 2019 directeur van UvA minds. Daarnaast werkt Esther als universitair hoofddocent voor Pedagogiek, Onderwijskunde en Lerarenopleiding (POWL) bij de Universiteit van Amsterdam. Haar onderzoeksgebied heeft veelal betrekking op het opzetten en evalueren van de effecten van mindfulness-trainingen, in het bijzonder voor kinderen en jongeren, en hun ouders, met ASS en ADHD. Deze onderzoeken hebben een brugfunctie tussen de Universiteit van Amsterdam en UvA minds.