Eva Potharst

dr. Eva Potharst (kinder- en jeugdpsycholoog / gezondheidszorgspycholoog): studeerde cum laude af als kinder- en jeugdpsycholoog aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Haar promotieonderzoek betreft de ontwikkeling van prematuur geboren kinderen. Eva werkte een aantal jaar met kinderen, jongeren en hun ouders in een tweedelijns jeugd-GGZ instelling, waarbij ze deel uitmaakte van het autisme-team en het ‘nul tot vier jarigen’-team. Zij volgde de opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog en tot Infant Mental Health Specialist. Eva werkt op woensdag en vrijdag bij UvA minds. Haar werkzaamheden bestaan uit het doen van intakes, psychodiagnostiek, behandeling van kinderen en jongeren, ouderbegeleiding en het geven van supervisie.