Imke van Lotringen, MSc. (orthopedagoog): studeerde af als orthopedagoog aan de Universiteit van Utrecht.

Imke is een breed georiënteerde orthopedagoog. Zij heeft gewerkt op de Universiteit Utrecht bij Pedagogische wetenschappen als docent, stagebegeleider en coördinator. Daarnaast heeft zij als zorgconsulent en werkbegeleider gewerkt binnen voorscholen, gericht op optimale zorg voor peuters en ouders binnen voor- en vroegschoolse educatie. Imke heeft tevens als orthopedagoog zorg gedragen voor professionele hulp en aandacht voor kwetsbare vrouwen en hun kinderen zonder verblijfsstatus. Afgelopen jaren werkt Imke binnen de jeugd GGZ. Waar zij nu als orthopedagoog  binnen UvA minds zich o.a. bezig houdt met intakegesprekken, het afnemen van psychologisch onderzoek en de behandeling van uiteenlopende problematiek bij kinderen, jongeren en ouders. Imke is werkzaam op maandag, dinsdag, donderdag (om de week) en vrijdag.