Het intakegesprek (eerste gesprek) duurt tussen de 1,5 en 2 uur.

Wij vragen u om de volgende documenten van uw gezinsleden mee te nemen naar het intakegesprek zodat ons secretariaat uw gegevens kan verwerken:

  • identiteitsbewijs (of een kopie voor de administratie) van het kind en ouders
  • verwijsbrief van huisarts voor specialistische (S-GGZ) of beschikking van het OKT

Verwijzing

Als u psychische problemen of klachten heeft, maakt u eerst een afspraak met uw huisarts of OKT (Ouder Kind Team). Deze zal samen met u bekijken waar u last van heeft en hoe ernstig uw klachten zijn. Eventueel betrekt uw huisarts daarbij een parktijkondersteuner (POH-GGZ). Naar aanleiding van hoe uw huisarts uw klachten inschat, zal u worden verwezen naar online zelfhulp, een behandelaar in de basis-GGZ of specialistische GGZ. Binnen UvA minds bieden wij specialistische GGZ aan. Vanaf januari 2015 kunt u tevens terecht bij een OuderKindCentrum of Centrum voor Jeugd en Gezin dat gevestigd is binnen uw eigen wijk/buurt, zij kunnen ook een verwijzing regelen.

We hebben een verwijzing van uw huisarts/OuderKindCentrum/Centrum voor Jeugd en Gezin nodig om uw behandeling te kunnen declareren bij de zorgverzekeraar/gemeente. Een verwijzing door een gezondheidszorgpsycholoog, klinisch psycholoog of medisch specialist (bv schoolarts) is ook mogelijk.

In de verwijzing moeten de volgende zaken staan vermeld: naam, geboortedatum, adres, reden van verwijzing en indicatie; specialistische gezondheidszorg (S-GGZ).

Wanneer u ons belt tijdens het telefonische spreekuur, elke werkdag van 10.00 uur tot 12.00 uur op 020-280 2900, geven we u verdere uitleg hierover. U wordt dan te woord gestaan door ons secretariaat. Verwijzers kunnen ook zelf contact met ons opnemen om te overleggen over eventuele verwijzingen.