Over UvA minds

UvA minds biedt specialistische geestelijke gezondheidszorg (SGGZ) aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen (en hun ouders) met psychische problemen. We bieden behandeling (en diagnostiek) voor angst, tics, trauma, dwang, depressie, ADHD, autisme, slaapproblemen en selectief mutisme in de vorm van individuele behandeling, groepsbehandeling, oudertraining en ouderbegeleiding.

De doelstelling van UvA minds is het aanbieden van evidence-based behandelingen, het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek in een klinische setting en het opleiden van science-practitioners. Er vindt continu (wetenschappelijk) onderzoek plaats naar de effectiviteit van zorg: efficiëntie en innovatie van de zorg zijn belangrijke speerpunten. Wij werken hiervoor samen met de Universiteit van Amsterdam. 

Om uw kind of uzelf aan te melden kunt u tussen 10:00 en 12:00 contact opnemen via 020-2802900
Aanmelden via e-mail is bij ons niet mogelijk.

 

 

UvA minds

Banstraat 29
   1071 JW Amsterdam
020-280 2900
020-308 1677
aanmeldingen@uvaminds.nl
(het is niet mogelijk om uzelf of uw kind via een e-mailbericht aan te melden)

HKZ

Carlijn de Roos heeft op 1 juli 2018 de Francine Shapiro prijs in ontvangst genomen in Straatsburg. De Francine Shapiro prijs is een Europese prijs die door EMDR Europe wordt uitgereikt voor het beste EMDR artikel van dat jaar.

Het artikel beschrijft een onderzoek waaruit bleek dat kinderen en jongeren met een posttraumatische stressstoornis (PTSS) effectief behandeld kunnen worden met een paar uur EMDR of WRITE junior schrijftherapie. WRITEjunior is een schrijftherapie die is ontwikkeld door Sacha Lucassen van UvA minds en Saskia van der Oord (universiteit Leuven). UvA minds nam ook deel aan het onderzoek.

Het artikel was gebaseerd op een onderzoek onder 103 kinderen en jongeren met PTSS als gevolg van eenmalig trauma. EMDR en schrijftherapie waren, in vergelijking met de wachtlijstgroep, even effectief in het verminderen van posttraumatische stressreacties, angst- en depressieve klachten en gedragsproblemen. Deze resultaten bleken blijvend te zijn 1 jaar na behandeling.

De publicatie genoot in juli 2017 grote aandacht van de (internationale) media. In hun conclusie geven de auteurs aan dat vervolgonderzoek naar de effecten van EMDR en schrijftherapie bij kinderen met PTSS na chronische traumatisering met complexe problematiek, en bij kinderen onder de acht jaar, gewenst is.

Carlijn kreeg de prijs voor het artikel “Comparison of EMDR Therapy, Cognitive Behavioral Writing Therapy and Wait-list in Pediatric PTSD Following Single-Incident Trauma: A Multi-Center Randomized Clinical Trial”. Dit artikel schreef zij samen met Saskia van der Oord, Bonne Zijlstra, Sacha Lucassen, Sean Perrin, Paul Emmelkamp en Ad de Jongh. Het artikel verscheen in 2017 in het Journal of Child Psychology and Psychiatry. De jury roemde onder meer het goede design en de grote impact van het artikel voor de behandelrichtlijnen voor getraumatiseerde kinderen en jongeren.

Lees hier de samenvatting van het artikel.

www.writejunior.nl/t_resultaten.html

Agenda trainingen

Mindful2Work

11 september t/m 26 oktober
Rachel van der Meulen
VOL

Mindful2Work

13 september t/m 18 oktober
Nienke Keesenberg
VOL

Mindful Parenting

18 september t/m 13 november
Joke Hellemans
VOL

Barkley oudertraining

23 september t/m 25 november
Sacha Lucassen
Nog plaatsen beschikbaar

Sociale vaardigheidstraining

24 september t/m 26 november
Aniek van Heusden en Lana van Rijswijk
VOL

Mindful2Work

5 november t/m 10 december
Julia Biesters
VOL

 Mindful2Work

8 november t/m 13 december
Esther de Bruin
Nog plaatsen beschikbaar