Academisch behandelcentrum

Algemene voorwaarden

Het op peil houden en verbeteren van de effectiviteit van onze trainingen en behandelingen is een belangrijke doelstelling van UvA minds.

Er vindt continu wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van zorg plaats, en efficiëntie en innovatie van de zorg zijn belangrijke speerpunten Het onderzoek vanuit UvA minds is ondergebracht bij het onderzoeksinstituut Child Development and Education (CDE), met name bij het onderzoeksprogramma Ontwikkelings- en Opvoedingsproblemen. Het onderzoeksinstituut CDE omvat het fundamentele en toegepaste onderzoek van medewerkers Pedagogiek, Onderwijskunde, en de Lerarenopleiding. Deze medewerkers verzorgen tevens het onderwijs voor de bachelor en master studenten Pedagogiek, Onderwijskunde en de Lerarenopleiding.

Wat betekent dit voor u?

Doordat u meedoet aan wetenschappelijk onderzoek, kunnen we de effectiviteit van de trainingen verbeteren en helpt u daarmee andere kinderen en hun gezinnen.

Om de effectiviteit en kwaliteit te monitoren en waarborgen, kunt u daarom gevraagd worden om mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek. Doorgaans houdt dit in dat wij u (of uw kinderen) vragen vragenlijsten invullen over bijvoorbeeld uw functioneren of over de opvoeding, voor en nadat een training plaatsvindt.
Naderhand wordt u geïnformeerd over uw resultaten uit het wetenschappelijk onderzoek, waardoor u de effectiviteit van uw training goed kunt volgen.

Alle gegevens die voor het wetenschappelijk onderzoek verzameld worden, worden anoniem verwerkt. Deelname aan wetenschappelijk onderzoek is vrijwillig en u heeft het recht om elk wetenschappelijk onderzoek te weigeren, zonder opgave van redenen. Ook kunt u uw toestemming voor wetenschappelijk onderzoek op elk moment weer terugtrekken. Het niet meewerken aan wetenschappelijk onderzoek heeft geen consequenties voor uw behandeling of training.