Doelgroep

Kinderen van 13 tot 20 jaar met Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) en hun ouders.

Inhoud

De training bestaat uit 9 groepsbijeenkomsten van 1,5 uur per week voor de jongeren en gelijktijdig een Mindful Parenting training voor de ouders. De Mindfulness training is een aandachttraining die gebaseerd is op een combinatie van Westerse kennis over stress en meditatietechnieken. In de training leer je om doelbewust aandacht te geven, zonder oordeel, in het huidige moment. In de training wordt aandacht besteed aan het volgende:
• Aandachts- en concentratieoefeningen
• Bewegingsoefeningen
• Oefeningen ter vergroting van kalmte en vermindering van stress, overprikkeling, angst en frustratie in het dagelijks leven.
• Uitwisselen van ervaringen in de groep
• Hulpmiddelen en opdrachten om thuis te kunnen oefenen

Doelstelling

Mindfulness versterkt de aandacht en concentratie, vermindert stress, leidt tot meer rust in je hoofd, minder afgeleid raken, minder piekeren of vastzitten in gedachtepatronen, beter slapen en rustiger reageren bij boosheid bij kinderen en jongeren met autisme. Tevens helpt het de ouders om op een kalme, onbevooroordeelde manier met problemen of lastigheden van hun kinderen om te gaan, en acceptatie en mededogen in de opvoeding te brengen. Bovendien leren ouders hoe zij de mindfulness training van hun kind kunnen ondersteunen en belonen en kunnen sommige oefeningen uit deze training gezamenlijk worden gedaan.

Wetenschappelijk onderzoek

Uit wereldwijd onderzoek blijkt dat mindfulness training bij kinderen en jongeren met autisme leidt tot een afname van angstige en sombere gevoelens, afname in gedragsproblemen, minder stress en burn-out bij ouders, een hoger gevoel van psychologisch welbevinden en betere slaap bij ouders. Daarnaast laten de eerste resultaten van onderzoek door de Universiteit van Amsterdam naar de effecten van de MYmind mindfulness training een verbetering van sociale responsiviteit, sociale communicatie en kwaliteit van leven zien en een afname van rumineren (vastzitten in negatieve gedachtepatronen) bij de jongeren met autisme. Bij ouders wordt een toename in kwaliteit van leven en competentiegevoel in het ouderschap gevonden. Ouders reageren rustiger bij moeilijke situaties in het ouderschap en ervaren minder stress. Het wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van deze training is nog gaande. Hiertoe vragen we kinderen, jongeren en hun ouders een aantal online vragenlijsten in te vullen op verschillende momenten voor en na de training. Ook zal het kind of de jongere zelf rond deze meetmomenten een computertaak uitvoeren gericht op het meten van aandacht. U wordt geïnformeerd over de resultaten van de metingen.

 

Trainingsdata

Aantal sessies: 8 + 1 evaluatiesessie na 8 weken
Aantal deelnemers: 6 jongeren en hun ouders
Data: nader te bepalen
Tijdstip: nader te bepalen
Trainer jongerengroep: Dorreke Peijnenburg en Deborah Ng
Trainer oudergroep: Nienke Keesenberg
Extra kosten: € 25,- (werkboeken)

(N.B. trainingen vinden alleen doorgang bij voldoende aanmeldingen. Wij streven ernaar om alle trainingen twee keer per jaar aan te bieden in de periodes januari t/m juni en september t/m december)