Doelgroep

Jongvolwassenen van 18-25 jaar met AD(H)D of ADHD-gerelateerde klachten zoals slecht slapen, moeilijk kunnen ontspannen, angst- of stemmingsklachten, aandacht- en concencentratieproblemen, continu gejaagd zijn en stress. Het kan een eerste behandeling zijn, een aanvulling op een lopende behandeling, of hierop volgen. De mindfulness training kan met en zonder medicatie gevolgd worden.

Inhoud

Deze training bestaat uit 8 groepsbijeenkomsten van 2,5 uur per week. Mindfulness training is gebaseerd op een combinatie van Westerse kennis over stress, aandacht en executief functioneren, en Oosterse meditatietechnieken. Inmiddels is deze training verspreid over de hele wereld en wordt toegepast in vele settingen, zoals het bedrijfsleven, onderwijs, geestelijke en lichamelijke gezondheidszorg, ouders (mindful ouderschap) en kinderen.

Mindfulness betekent: doelbewust aandacht geven, zonder oordeel, in het huidige moment. In de training werken we met:
• Aandachts- en concentratieoefeningen
• Bewegingsoefeningen
• Oefeningen ter vergroting van kalmte en vermindering van impulsiviteit
• Uitwisselen van ervaringen in de groep
• Hulpmiddelen en opdrachten om thuis te kunnen oefenen. De werkzaamheid wordt mede bepaald door het dagelijks thuis oefenen van ongeveer een half uur per dag met behulp van audio opnames. Dit vraagt uiteraard wel een bereidheid en tijdsinvestering van de deelnemers.


De training vindt plaats in een groep van 10-16 personen.

Doelstelling

Mindfulness training verbetert de aandacht en concentratie en vermindert impulsiviteit, agressie en andere gedragsproblemen. Mindfulness helpt mensen op een kalme, onbevooroordeelde manier met de aandachtsproblemen, maar ook met andere problemen of klachten, om te gaan. In deze training leer je herkennen hoe klachten ontstaan, welke rol stress en het 'denken' hierin speelt en leer je vaardigheden hoe hiermee om te gaan door verschillende meditatieoefeningen. Je leert op deze manier adequater om te gaan met stress, ongemak en tegenslagen en hoe je kunt herstellen.

Wetenschappelijk onderzoek

Uit wetenschappelijk onderzoek van ons en van andere onderzoeksgroepen blijkt dat mindfulness training bij jongeren en bij volwassenen met ADHD leidt tot sterke verbetering van de aandacht en concentratie en tot vermindering van gedragsproblemen en impulsiviteit. We vragen je om voor en na de training, en bij een 8-weekse follow-up, enkele vragenlijsten in te vullen om een beeld te krijgen hoe de training voor je werkt. Je krijgt zelf ook feedback over uw persoonlijke vooruitgang op deze vragenlijsten.

Klik hier voor videos over mindfulness en ADHD.

 

Trainingsdata

Aantal sessies: 8 + 1 evaluatiesessie na 8 weken 
Aantal deelnemers: 10-16 jongvolwassenen
Data: 4 april t/m 30 mei, m.u.v. Meivakantie (2 mei) 
Tijdstip: woensdagavond 18.30 - 20.30 uur
Trainer: Julia Biesters
Extra kosten: €15 voor werkboek en audiobestanden