Doelgroep

Moeders met een dreumes of peuter in de leeftijd van 1,5 tot 4 jaar die stress ervaren in het moederschap en/of een peuter hebben met veel problemen. Er moet sprake zijn van een DSM diagnose bij de moeder en/of de peuter. U heeft voor deze training een verwijzing nodig van uw huisarts voor uw kind of voor uzelf. De training wordt dan, na een intake, vergoed door de verzekering.

Inhoud

Deze training bestaat uit 8 groepsbijeenkomsten van 2 uur per week (inclusief een pauze), en een terugkombijeenkomst 8 weken na het einde van de training. De peuters zijn in 5 van de 9 sessies aanwezig, namelijk bij sessie 2, 4, 6, 8 en 9. In de sessies zonder de peuters is er voldoende rust en ruimte om de theorie over mindfulness te leren en mindfulness voor jezelf toe te passen. In de sessies met de peuters leer je hoe je mindfulness toe kan passen in het moederschap.

Mindfulness training is ontwikkeld door Jon Kabat Zinn en is gebaseerd op een combinatie van Westerse kennis over stress en Oosterse meditatietechnieken. Mindfulness training is een aandachttraining waarbij u leert om doelbewust aandacht geven, zonder oordeel, in het huidige moment.
In de training doet u het volgende:
o Meditatie oefeningen
o Oefeningen gericht op het omgaan met stress
o Oefeningen gericht op het contact met uw kindje
o Uitwisselen van ervaringen in de groep
o Oefeningen en opdrachten voor thuis zodat het geleerde zoveel mogelijk geïntegreerd wordt in het dagelijks leven.

Doelstelling

Voor moeders die een dreumes of peuter hebben, kan Mindful Parenting helpen om een nieuwe balans te vinden in de opvoeding van je peuter. Het krijgen van een baby vergt een enorme aanpassing, maar de overgang van baby naar peuter vraagt ook weer nieuwe vaardigheden en kan voor andere vormen van stress zorgen. Bijvoorbeeld als de peuter zijn eigen voorkeuren en ideeën gaat ontwikkelen (en niet zomaar meer meegaat in datgene waarvan jij als ouder vindt dat het het beste is), of als hij heftige emoties laat zien. In deze training leer je mindfulness toepassen op stressvolle momenten en leer je om naast het zorgen voor je kind, ook goed voor jezelf te zorgen. Tenslotte kan Mindful Parenting helpen bij het verbeteren van het contact en de band met uw peuter.

Wetenschappelijk onderzoek

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat Mindfulness lichamelijke en psychische klachten vermindert, zoals angst en depressie. Het draagt bij aan de mogelijkheid te ontspannen en verhoogt het gevoel van energie, levenslust en geluk. Tevens vergroot het de effectiviteit van sommige andere behandelingen. Daarnaast blijkt dat blijkt dat Mindful Parenting belangrijke positieve effecten heeft op de opvoeding en opvoedingsstress.
Uit het onderzoek naar Mindful met je baby wordt bevestigd dat ook in deze training waar de baby’s bij aanwezig zijn, de moeders na de training minder last hebben van angst en depressie, een betere kwaliteit van leven hebben en minder last van opvoedingsstress. Daarnaast blijken zij mindfulness vaardigheden te kunnen toepassen in hun dagelijks leven en de zorg voor hun kind, en hebben zij meer compassie voor zichzelf dan voor de training. Dit alles heeft effect op hoe de moeders hun baby’s ervaren: moeders geven aan dat het gedrag en het temperament van de baby’s makkelijker wordt (bijvoorbeeld beter troostbaar en vrolijker).
Onderzocht moet nog worden wat de effecten zijn van de Mindful met je peuter training. Indien u deel wilt nemen aan de training, zult u gevraagd worden om ook deel te nemen aan het onderzoek.

Klik hier voor videos over mindfulness.

Trainingsdata

(NB: trainingen vinden alleen doorgang bij voldoende aanmeldingen)

Mindful with your toddler

Data: Feb 2, only mothers
Feb 9, only mothers
Feb 16 –no training
Feb 23 –no training
March 2, only mothers
March 9, only mothers
March 16, mothers and toddlers
March 23, mothers and toddlers
March 30, mothers and toddlers
April 6, mothers and toddlers
April 13, mothers and toddlers
Follow-up session: June 15 2017, only mothers
Day: Thursday
Time: 10.00-12.00u
Cost: €15 (workbook)

Mindful met je Peuter

Data: Vrijdag 10 maart (zonder kindjes)
Vrijdag 17 maart (zonder kindjes)
Vrijdag 24 maart (zonder kindjes)
Vrijdag 31 maart (zonder kindjes)
Vrijdag 7 april
Vrijdag 14 april
Vrijdag 21 april GEEN TRAINING
Vrijdag 28 april
Vrijdag 5 mei
Vrijdag 12 mei
Terugkombijeenkomst: 14 juli 2017
Dag: vrijdag
Tijdstip: 15.00-17.00 uur
Aantal sessies: 9
Aantal deelnemers: 6 moeders en hun peuter
Hoofdtrainer: dr. Eva Potharst
Kosten: Onze behandelingen in de tweede lijn worden direct vergoed door de zorgverzekeraar. Bij tweede lijns-behandelingen kan aanspraak worden gemaakt op uw eigen risico. Neem hierover contact op met uw zorgverzekeraar. Extra kosten: € 15 (werkboek)