Doelgroep

De groepstraining Denken+ Doen= Durven is bestemd voor kinderen van 8-14 jaar die last hebben van een angststoornis.

Inhoud

De groepstraining Denken + Doen = Durven is voor 6 tot 8 kinderen met angstklachten. De training bestaat uit 8 bijeenkomsten van 2 uur. Voor de ouders zijn er 3 bijeenkomsten van 2 uur. De training in een groep is geschikt voor kinderen van 8 tot 14 jaar. In de training komen de volgende thema’s aan bod:
- Cognitieve en gedragstherapeutische strategieën om angsten te overwinnen (anders leren denken en stap voor stap angsten overwinnen)
- Weerbaarheid vergroten (grenzen stellen, omgaan met pesten, opkomen voor jezelf)
- Zelfvertrouwen vergroten (gedachten uitdagen, relativeren, zelfspraak en zelfbeloning)
In de ouderavonden wordt besproken wat er wordt geoefend in de cursus, en wat de rol van ouders is om het geleerde vast te houden.

Doelstelling

Na afloop van de training weten kinderen hoe ze stap voor stap hun angsten kunnen overwinnen en is hun angst niet meer belemmerend. Er is meer zelfvertrouwen en de weerbaarheid is vergroot. Ouders weten hoe ze hun kind met hun angst kunnen helpen.

Klik hier voor meer informatie over Denken+Doen= Durven.

Klik hier voor onderzoek naar angst.

Trainingsdata

Aantal sessies: 8.
Ouderbijeenkomsten: 3
Datum: nader te bepalen
Dag: woensdag
Tijdstip: 15.30-17.00 uur. Ouders: 19.00-20.30
Extra kosten: € 20 (werkboeken kind). Ook voor ouders zijn er werkboeken. Deze zijn niet verplicht, maar kunnen wel een goede aanvulling zijn.

(NB: trainingen vinden alleen doorgang bij voldoende aanmeldingen. Wij streven ernaar om alle trainingen twee keer per jaar aan te bieden in de periodes januari t/m juni en september t/m december).