Over UvA minds

WIJ GAAN VERHUIZEN

Dit betekent dat wij van 25 t/m 27 september bezig zijn om deze verhuizing te realiseren. Op deze dagen is het helaas niet mogelijk om uw kind aan te melden.

Ons nieuwe adres is per 27 september:
Banstraat 29
1071 JW
Amsterdam

---

UvA minds biedt specialistische geestelijke gezondheidszorg (SGGZ) aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen (en hun ouders) met psychische problemen. We bieden behandeling (en diagnostiek) voor angst, tics, trauma, dwang, depressie, ADHD, autisme, slaapproblemen en selectief mutisme in de vorm van individuele behandeling, groepsbehandeling, oudertraining en ouderbegeleiding.

De doelstelling van UvA minds is het aanbieden van evidence-based behandelingen, het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek in een klinische setting en het opleiden van science-practitioners. Er vindt continu (wetenschappelijk) onderzoek plaats naar de effectiviteit van zorg: efficiëntie en innovatie van de zorg zijn belangrijke speerpunten. Wij werken hiervoor samen met de Universiteit van Amsterdam. Initiatiefnemer en directeur is prof. dr. Susan Bögels, hoogleraar orthopedagogiek en psychotherapeut.

UvA minds

Valckenierstraat 65-67
1018 XE Amsterdam
2e verdieping
Tel: 020-525 1441
Fax: 020-525 8640
  swessels@uvaminds.nl

UvA minds speelt een belangrijke rol in een groot onderzoek naar de effectiviteit van twee kortdurende traumabehandelingen bij jongeren. Niet alleen was UvA Minds deelnemer aan het onderzoek, de onderzochte schijftherapie WRITEjunior is ontwikkeld binnen UvA Minds (belicht in Volkskrant, jeugdjournaal, radio 1, RTL4)

Kinderen en jongeren met een post-traumatische stressstoornis (PTSS) kunnen met slechts een paar uur therapie - met EMDR of schrijftherapie succesvol behandeld worden. Dit blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en GGZ Rivierduinen in Leiden, dat op 29 juni 2017 is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Child Psychology and Psychiatry.

PTSS kan ontstaan na een schokkende gebeurtenis zoals een gewelddadige aanslag, een verkeersongeval, seksueel misbruik of fysieke mishandeling. Ook plotseling verlies door een overlijden of moord kan posttraumatische reacties geven.

 

Het onderzoek van UvA-promovendus Carlijn de Roos vergeleek het effect van EMDR met dat van WRITEjunior schrijftherapie bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 8 tot 18 jaar die eenmalig getraumatiseerd waren, bijvoorbeeld door een verkeersongeval of een bijna-verdrinking. In beide behandelingen wordt een confrontatie aangegaan met de traumatische herinnering, zonder voorbereidende sessies. Bij EMDR wordt de traumatische herinnering geactiveerd, terwijl tegelijkertijd het kind een afleidende taak krijgt aangeboden (oogbewegingen). Bij WRITEjunior schrijftherapie maakt het kind samen met de therapeut een verhaal over de gebeurtenis en de gevolgen op de computer, waarbij alle akelige aspecten van de herinnering door het kind worden beschreven. In de laatste sessie deelt het kind het verhaal over wat er met hem/haar gebeurd is met anderen.

Aan een paar uur genoeg

In totaal namen 103 kinderen en jongeren deel aan de studie. Gemiddeld bleken vier sessies voldoende te zijn voor succesvolle behandeling. EMDR en WRITEjunior schrijftherapie waren even effectief in het verminderen van posttraumatische stressreacties, angst- en depressieve klachten en gedragsproblemen. Bovendien bleek dat de benodigde behandeltijd kort is en daardoor veel minder kostbaar. Letterlijk met een stopwatch werd de duur van de traumabehandelingen geklokt. Hieruit kwam naar voren dat met EMDR het effect sneller werd bereikt, gemiddeld in 2 uur en 20 minuten, dan met schrijftherapie met een gemiddelde van 3 uur en 47 minuten. Maar het allerbelangrijkste is dat de resultaten blijvend waren, zo wees de follow-upmeting een jaar na behandeling uit.

Bij UvA Minds worden beide behandelmethoden gebruikt, per cliënt wordt bekeken welke methode het best aansluit.

Agenda trainingen

Slim slapen
14 september t/m 19 oktober 2017
dr. Ed de bruin en Rachel van der Meulen
Nog plaatsen beschikbaar

Mindful met je peuter
september 2017
dr. Eva Potharst
Nog plaatsen beschikbaar

MBCT
september 2017
dr. Susan Bögels en Julia Biesters
Nog plaatsen beschikbaar

Mindful Parenting training
4 oktober t/m 29 november 2017
drs. Joke Hellemans
Nog plaatsen beschikbaar

Mfn voor jongeren met internaliserende klachten
30 oktober t/m 18 december 2017
drs. Dorreke Peijnenburg & Msc. Sanne van Berge
Nog plaatsen beschikbaar

MBCT/MBSR
31 oktober 2017 t/m 19 december 2017
drs. Rachel van der Meulen
Nog plaatsen beschikbaar